English To Hindi

What is the meaning of hoike in Hindi?

Meaning of hoike in Hindi is :

Definition of word hoike

Examples of word hoike

  • Aka, aole i loaa ka hoike ana ma ona la, nolaila, aole ka Makaula i waiho i kana mau mohai imua o
  • A no keia mea, emi hope mai la oia a ma ke kaawale, pule hou aku la i kona akua e hoike mai i kana mea e imi nei; aka, aole no i loaa ka hoike ana ma ona la.
  • Ia Aiwohikupua nae e ku ana ma kona wahi, puka mai la o Ihuanu a ku iwaena o ke kahua mokomoko, e hoike ana ia ia iho imua o ke anaina, a kahea mai la me ka leo nui, "Owai ka mea ma kela aoao mai e hele mai e mokomoko?"
  • Ia laua i hui ai, hoike ae la o Aiwohikupua, a me Poliahu, i na aahu o laua i haawi muaia i mau hoike no ka laua olelo ae like.
  • E hoike ana iloko o na huaolelo maikai wale i na olelo a me na hana a kekahi o ko Hawaii kaikamahine wahine maikai a punahele no hoi, a na ia mea no hoi e kokua mai i ka noho mau ana o ke aloha o na poe o Hawaii nei, no ko lakou mau kupuna a me ko lakou aina.
  • Eha na la o Laieikawai o ka hiki ana ma Keaau, mahope iho o ko Hauailiki puka ana aku; a eha no hoi la o ko Hauailiki hoike ana ia ia imua o
  • I ka manawa nae a Laieikawai i hoike ai i kona mau maka mai kona hunaia ana e kona kupunawahine, luliluli ae la ke poo o ke kupunawahine, aole a hoike kana moopuna ia ia iho, no ka mea, e lilo auanei ka nani o kana moopuna i mea pakuwa wale.
  • E lawe hoi ano, i keia wahi buke uuku, a e hoike ia ia ma ke ano o kona loaa ana mai, e heluhelu, a e malama hoi ia ia, e hoike ana i kou iini i ka naauao Hawaii, me kou makaukau mau no hoi e kokua aku ia mea, i ku mau ai.
  • Kiola aku la na mea i koe i ka lakou, aka, o Kahalaomapuana, aole i hoike mai, i mai nae "Ua ku ia'u ka hailona."
  • Akua, e like me kona mau la ma Kauwiki, a no ka pule hoomau a ua Makaula nei, ua looa hou ia ia ke kuhikuhi ana e like me kela hoike ia ia ma