English To Hindi

What is the meaning of anuenue in Hindi?

Meaning of anuenue in Hindi is :

Definition of word anuenue

Examples of word anuenue

  • Laieikawai i ke Alii, "E nana oe i kela anuenue e pio la iuka, o Paliuli no ia, oia no ua wahi la, malaila no kahi i loaa'i ia'u."
  • Iloko o ko lakou mau la malaila, ike mai la ka Makaula i ka pio a keia anuenue i kai, me he mea la i Kawaihae ponoi la.
  • Ia manawa, ua, maopopo lea i ka Makaula he Alii Nui ka mea nona keia anuenue e pio nei, a me na onohi elua i hoopuniia i na ao polohiwa apuni.
  • Oia hoi, i ka la i kuuia mai ai ke alanui anuenue mai Nuumealani mai, a kau aku la o Kaonohiokala, a me Laieikawai maluna o ke ala anuenue i oleloia, a waiho mai la i kona leo kauoha hope i kona mau hoa, ka
  • I kekahi manawa, ia Hulumaniani e kaahele ana ia Kauai apuni, ma kona ano Makaula nui no Kauai, a ia ia i hiki ai iluna pono o Kalalea, ike mai la oia i ka pio a keia anuenue i Oahu nei; noho iho la oia malaila he iwakalua la, i kumu e ike maopopoi'ai o ke ano o kana mea e ike nei.
  • "Nolaila, e lawe aku oe i ka hoailona o Laieikawai, he anuenue o kuu wahine ia."
  • I ua Makaula nei i hele ai, hiki mua keia iluna pono o Maunalahilahi, ike aku la keia i ke anuenue e pio ana ma Koolauloa, e like me kana ike ana i kona mau la iluna o Kalalea.
  • A i ka la o Kahalaomapuana i hoi ai i Kealohilani, kuuia mai la ke anuenue mai luna mai a hiki ilalo nei.
  • Moanalihaikawaokele me Laukieleula a me Laieikawai, iluna o ke alanui anuenue.
  • Iloko o ko Laieikawai mau la ma Waiapuka, ua hoomauia ka pio ana o ke anuenue ma kela wahi, iloko o ka manawa ua a me ka malie, i ka po a me ke ao; aka, aole nae i hoomaopopo na mea a pau i ke ano o keia anuenue; aka, ua hoomauia keia mau hailona alii ma na wahi i malamai'ai ua mau mahoe nei.