English To Hindi

What is the meaning of ana'e in Hindi?

Meaning of ana'e in Hindi is :

Definition of word ana'e

Examples of word ana'e

  • Aia hoi e hoomau ana ke anuenue e like me mamua, ma ke kiekie iki ana'e o ka la, aia e pio ana ke anuenue i kai o Keaau, ua hala ae la o Laieikawai i kai.
  • Keaau a puni, a i ka mao ana'e, aia hoi ehiku mau wahine e noho ana ma ke awa pae o Keaau, a hookahi oi oia poe.
  • A i ka mao ana'e o ka eha no ka aneane hanau, olelo aku la o Malaekahana