English To Hindi

What is the meaning of alanui in Hindi?

Meaning of alanui in Hindi is :

Definition of word alanui

Examples of word alanui

  • Ia ia i pii aku ai, aole oia i hele aku ma ke alanui mua a laua i pii mua ai, a ma kahi e kokoke aku ana ia Mailehaiwale, hele ae la keia ma kahi kaawale, a pakele aku la i na maka o na kiai o ke Alii.
  • Moanalihaikawaokele me Laukieleula a me Laieikawai, iluna o ke alanui anuenue.
  • Ia manawa, kailiia aku la ke alanui mai ona aku la, mamuli o ka mana o kona makuakane.
  • Oia hoi, i ka la i kuuia mai ai ke alanui anuenue mai Nuumealani mai, a kau aku la o Kaonohiokala, a me Laieikawai maluna o ke ala anuenue i oleloia, a waiho mai la i kona leo kauoha hope i kona mau hoa, ka
  • Ia manawa, kuuia aku la ke alanui mai Kakahaekaea aku a ku imua o
  • Ia manawa, hai aku la oia i kana olelo imua o kona kaikunane, me ka i aku, "E ku ke alanui o kuu Lani pela, e kali no na la he umi, e hoakoakoaia mai na'lii, a me na makaainana a pau, i hoike aku ai wau i ko'u aloha nui ia lakou mamua o kou lawe ana aku ia'u."
  • I aku la o Kaeloikamalala, "E hele kaua a loaa ke alanui, alaila, pii aku oe."
  • A i ka umi o ka la, kuuia mai la ua alanui nei imua o ke anaina, a kau aku la o Kahalaomapuana iluna o ke alanui ulili i hoomakaukauia nona, a huli mai la me ka naau kaumaha, i hoopihaia kona mau maka i na kulu wai
  • Kaeloikamalama, "E ka Lanalananuiaimakua --! kuuia mai ke alanui, i pii aku wa --!! ua hewa o lalo ne --!!!"
  • O ka maua mahinaai aia ma kapa alanui ponoi; i ka wanaao, ala aku la ka'u kane i ka mahiai ma ua mahinaai nei a maua, i kuu kane nae e mahiai ana, hoi mai ana no o Kekalukaluokewa mai Haneoo mai, manao koke ae la no kuu kane me Hinaikamalama no, hoi ae kuu kane a olelo ia'u, aole nae wau i hoomaopopo.