English To Hindi

What is the meaning of hoomoe in Hindi?

Meaning of hoomoe in Hindi is :

Definition of word hoomoe

Examples of word hoomoe

  • Ia manawa, hoomoe koke o Laieikawai i ka papa, o ka pae aku la no ia, ma ke kokua aku o Halaaniani.
  • Ia manawa, hoomoe like lakou i na papa o lakou, make iho la o Halaaniani, pae aku laua la, oia ka manawa i laa ai ka ihu o Laieikawai ia
  • A no ka peahi a ke Alii wahine o Paliuli, hoomoe iho la keia i ka nalu,
  • Ia Kekalukaluokewa me Laieikawai i hoomaka ai e hoomoe aku i ka nalu, e hopu aku ana o Halaaniani ma na kapuai o Laieikawai, a lilo mai la ma kona lima, lilo aku la ka papa heenalu o Laieikawai, pae aku la nae o
  • Olelo aku o Kahalaomapuana, "Ua pono, ua hoomoe ae la no ko kakou kupunawahine e like me kona makemake, aohe a makou olelo.
  • A mahope, he manu okoa ka manu nana i lele mai a hoomoe i ua punana nei, aole nae wau i ike i ka lele ana'ku o ka manu hope nana i hoomoe ua punana nei, a puoho wale ae la wau, aole no hoi i ikeia ka hoi hou ana mai o ka manu nana ka punana. "
  • Hai aku la kona kaikuahine i ke ano oiaio o ua moe la, "E pomaikai io ana no oe, no ka mea, o ka manu mua nona ka punana, o Kekalukaluokewa no ia, a o ka punana, o Laieikawai no ia, a o ka manu hope nana i hoomoe ka punana, o oe no ia.